Het Prikkelbare Darm Syndroom en de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging.

Zo'n 10% van de Nederlanders heeft PDS-klachten (Prikkelbare Darm Syndroom, spastische darm, spastisch colon, Irritable Bowel Syndrome). De belangrijkste symptomen zijn buikpijn, gasvorming, diarree en verstopping. Stress en voeding kunnen invloed hebben op de klachten. PDS kan van grote invloed zijn op uw leven. PDS-patiënten ervaren vaak onbegrip en maatschappelijke problemen.

De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging is een patiëntenvereniging voor iedereen die te maken heeft met PDS-klachten.

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

  • Lotgenotencontact
  • Voorlichting aan patiënten, artsen en anderen
  • Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS
  • Behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

Vaak duurt het lang voordat de diagnose gesteld is. Bovendien is behandeling moeilijk en genezing niet mogelijk. Patiënten krijgen niet altijd goede voorlichting over PDS en voelen zich vaak niet serieus genomen. Het is lastig om met anderen over een darmziekte te praten. Maar bij een patiëntenvereniging kunnen lotgenoten elkaar vinden en van elkaar leren. Daarom is op 17 oktober 2000 de PDSB opgericht.

De PDS Belangenvereniging kan PDS helaas niet genezen, maar wel het leven met PDS-klachten verbeteren!

Website: www.pdsb.nl PBSB website

Facebok LogoPDSB Twitter